پست ملک

فروش زمین نزدیک بافت در کردیچال کلاردشت

قبل از ۴هفته در کلاردشت، کردیچال | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه کلاردشت
زمین‌های ثبت شده در نقشه کردیچال

قیمت هر متر مربع زمین

۲٬۸۲۳٬۵۲۹ تومان


قیمت کل

۴۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۱۷۰ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

قولنامه


موقعیت قرارگیری

حومه روستا


ویژگی‌ها و امکانات

توضیحات

روبروی فنی حرفه ای، نزدیک بافت، نزدیک خیابان اصلی، مالک اصلی(دست اول)

فروش زمین نزدیک بافت در کردیچال کلاردشت | فروش مسکونی | زمین | کلاردشت | کردیچال | پست ملک
فروش زمین نزدیک بافت در کردیچال کلاردشت | فروش مسکونی | زمین | کلاردشت | کردیچال | پست ملک
فروش زمین نزدیک بافت در کردیچال کلاردشت | فروش مسکونی | زمین | کلاردشت | کردیچال | پست ملک
فروش زمین نزدیک بافت در کردیچال کلاردشت | فروش مسکونی | زمین | کلاردشت | کردیچال | پست ملک
فروش زمین نزدیک بافت در کردیچال کلاردشت | فروش مسکونی | زمین | کلاردشت | کردیچال | پست ملک
فروش زمین نزدیک بافت در کردیچال کلاردشت | فروش مسکونی | زمین | کلاردشت | کردیچال | پست ملک
فروش زمین نزدیک بافت در کردیچال کلاردشت | فروش مسکونی | زمین | کلاردشت | کردیچال | پست ملک
فروش زمین نزدیک بافت در کردیچال کلاردشت | فروش مسکونی | زمین | کلاردشت | کردیچال | پست ملک
فروش زمین نزدیک بافت در کردیچال کلاردشت | فروش مسکونی | زمین | کلاردشت | کردیچال | پست ملک
فروش زمین نزدیک بافت در کردیچال کلاردشت | فروش مسکونی | زمین | کلاردشت | کردیچال | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن