پست ملک

زمین،رشت، خیابان ورزلی ،نزدیک دانشگاه احرار

قبل از ۴هفته در رشت، خیابان ورزلی | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه رشت
زمین‌های ثبت شده در نقشه خیابان ورزلی

قیمت هر متر مربع زمین

۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


قیمت کل

۷۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۲۴۰ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

قولنامه


موقعیت قرارگیری

حومه شهر


ویژگی‌ها و امکانات

توضیحات

تخفیف ویژه به خریدار واقعی،زمین نزدیک دانشگاه احرار و استاد معین قرار دارد،واز نظر مکانی کاملا مورد تایید است.

زمینرشت خیابان ورزلی نزدیک دانشگاه احرار | فروش مسکونی | زمین | رشت | خیابان ورزلی | پست ملک
زمینرشت خیابان ورزلی نزدیک دانشگاه احرار | فروش مسکونی | زمین | رشت | خیابان ورزلی | پست ملک
زمینرشت خیابان ورزلی نزدیک دانشگاه احرار | فروش مسکونی | زمین | رشت | خیابان ورزلی | پست ملک
زمینرشت خیابان ورزلی نزدیک دانشگاه احرار | فروش مسکونی | زمین | رشت | خیابان ورزلی | پست ملک
زمینرشت خیابان ورزلی نزدیک دانشگاه احرار | فروش مسکونی | زمین | رشت | خیابان ورزلی | پست ملک
زمینرشت خیابان ورزلی نزدیک دانشگاه احرار | فروش مسکونی | زمین | رشت | خیابان ورزلی | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن