پست ملک

فروش زمین مسکونی ۲۱۰ متری زیبا کنار تازه آباد

قبل از ۴هفته در زیباکنار | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه زیباکنار

قیمت هر متر مربع زمین

۳٬۰۹۵٬۲۳۸ تومان


قیمت کل

۶۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۲۱۰ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

قولنامه


موقعیت قرارگیری

داخل روستا


ویژگی‌ها و امکانات

پروانه ساخت


توضیحات

زمین مسکونی به متراژ ۲۱۰ با پروانه ۹۹متری آماده ساخت آدرس زیبا کنار تازه آباد بعد مسجد تازه آباد

فروش زمین مسکونی ۲۱۰ متری زیبا کنار تازه آباد | فروش مسکونی | زمین | زیباکنار | پست ملک
فروش زمین مسکونی ۲۱۰ متری زیبا کنار تازه آباد | فروش مسکونی | زمین | زیباکنار | پست ملک
فروش زمین مسکونی ۲۱۰ متری زیبا کنار تازه آباد | فروش مسکونی | زمین | زیباکنار | پست ملک
فروش زمین مسکونی ۲۱۰ متری زیبا کنار تازه آباد | فروش مسکونی | زمین | زیباکنار | پست ملک
فروش زمین مسکونی ۲۱۰ متری زیبا کنار تازه آباد | فروش مسکونی | زمین | زیباکنار | پست ملک
فروش زمین مسکونی ۲۱۰ متری زیبا کنار تازه آباد | فروش مسکونی | زمین | زیباکنار | پست ملک
فروش زمین مسکونی ۲۱۰ متری زیبا کنار تازه آباد | فروش مسکونی | زمین | زیباکنار | پست ملک
فروش زمین مسکونی ۲۱۰ متری زیبا کنار تازه آباد | فروش مسکونی | زمین | زیباکنار | پست ملک
فروش زمین مسکونی ۲۱۰ متری زیبا کنار تازه آباد | فروش مسکونی | زمین | زیباکنار | پست ملک
فروش زمین مسکونی ۲۱۰ متری زیبا کنار تازه آباد | فروش مسکونی | زمین | زیباکنار | پست ملک
فروش زمین مسکونی ۲۱۰ متری زیبا کنار تازه آباد | فروش مسکونی | زمین | زیباکنار | پست ملک
فروش زمین مسکونی ۲۱۰ متری زیبا کنار تازه آباد | فروش مسکونی | زمین | زیباکنار | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن