پست ملک

زمین ۷۰متر،مازندران،چالوس فرهنگ با پروانه

قبل از ۴هفته در چالوس، فرهنگ | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه چالوس
زمین‌های ثبت شده در نقشه فرهنگ

قیمت هر متر مربع زمین

۱۴٬۲۸۵٬۰۰۰ تومان


قیمت کل

۹۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۷۰ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

قولنامه


موقعیت قرارگیری

حومه شهر


ویژگی‌ها و امکانات

پروانه ساخت


انشعاب برق


انشعاب گاز


جاده آسفالت


انشعاب آب


توضیحات

فنداسیون زده ، .. انشعابات سر ملک ، کنتورها نصب ، ستون آهنی زده ،جواز آماده برای ساخت بنا ، منطقه ی عالی .. مشتری واقعی قابل مذاکره

زمین ۷۰مترمازندرانچالوس فرهنگ با پروانه | فروش مسکونی | زمین | چالوس | فرهنگ | پست ملک
زمین ۷۰مترمازندرانچالوس فرهنگ با پروانه | فروش مسکونی | زمین | چالوس | فرهنگ | پست ملک
زمین ۷۰مترمازندرانچالوس فرهنگ با پروانه | فروش مسکونی | زمین | چالوس | فرهنگ | پست ملک
زمین ۷۰مترمازندرانچالوس فرهنگ با پروانه | فروش مسکونی | زمین | چالوس | فرهنگ | پست ملک
زمین ۷۰مترمازندرانچالوس فرهنگ با پروانه | فروش مسکونی | زمین | چالوس | فرهنگ | پست ملک
زمین ۷۰مترمازندرانچالوس فرهنگ با پروانه | فروش مسکونی | زمین | چالوس | فرهنگ | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن