پست ملک

۳۷۵ زمین مسکونی باسند در جاده زوات چالوس

قبل از ۴هفته در چالوس، جاده زوات | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه چالوس
زمین‌های ثبت شده در نقشه جاده زوات

قیمت هر متر مربع زمین

۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


قیمت کل

۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۳۷۵ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

تک برگ


موقعیت قرارگیری

داخل روستا


ویژگی‌ها و امکانات

توضیحات

۳۷۵ متر زمین مسکونی و سند ۶ دانگ در بهترین جای کوچه زوات شرقی عقب نشینی کرده و چهار دیواری کشیده شده چشم انداز ابدی به دریا و جنگل کار ها تا جواز ساخت پیش رفته...

۳۷۵ زمین مسکونی باسند در جاده زوات چالوس | فروش مسکونی | زمین | چالوس | جاده زوات | پست ملک
۳۷۵ زمین مسکونی باسند در جاده زوات چالوس | فروش مسکونی | زمین | چالوس | جاده زوات | پست ملک
۳۷۵ زمین مسکونی باسند در جاده زوات چالوس | فروش مسکونی | زمین | چالوس | جاده زوات | پست ملک
۳۷۵ زمین مسکونی باسند در جاده زوات چالوس | فروش مسکونی | زمین | چالوس | جاده زوات | پست ملک
۳۷۵ زمین مسکونی باسند در جاده زوات چالوس | فروش مسکونی | زمین | چالوس | جاده زوات | پست ملک
۳۷۵ زمین مسکونی باسند در جاده زوات چالوس | فروش مسکونی | زمین | چالوس | جاده زوات | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن