پست ملک

فروش زمین ۹۰ متری در بلوار عسکری طراوت ساری۲

قبل از ۴هفته در ساری، بلوار عسکری محمدیان | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه ساری
زمین‌های ثبت شده در نقشه بلوار عسکری محمدیان

قیمت هر متر مربع زمین

۳٬۸۸۸٬۸۸۸ تومان


قیمت کل

۳۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۹۰ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

قولنامه


موقعیت قرارگیری

حومه شهر


ویژگی‌ها و امکانات

انشعاب برق


انشعاب گاز


جاده آسفالت


انشعاب آب


توضیحات

زمین دور حصار شده

فروش زمین ۹۰ متری در بلوار عسکری طراوت ساری۲ | فروش مسکونی | زمین | ساری | بلوار عسکری محمدیان | پست ملک
فروش زمین ۹۰ متری در بلوار عسکری طراوت ساری۲ | فروش مسکونی | زمین | ساری | بلوار عسکری محمدیان | پست ملک
فروش زمین ۹۰ متری در بلوار عسکری طراوت ساری۲ | فروش مسکونی | زمین | ساری | بلوار عسکری محمدیان | پست ملک
فروش زمین ۹۰ متری در بلوار عسکری طراوت ساری۲ | فروش مسکونی | زمین | ساری | بلوار عسکری محمدیان | پست ملک
فروش زمین ۹۰ متری در بلوار عسکری طراوت ساری۲ | فروش مسکونی | زمین | ساری | بلوار عسکری محمدیان | پست ملک
فروش زمین ۹۰ متری در بلوار عسکری طراوت ساری۲ | فروش مسکونی | زمین | ساری | بلوار عسکری محمدیان | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن