فروش زمین در گوراب زرمیخ خیابان سردار جنگل

۳۰ روز پیش در گوراب زرمیخ | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه گوراب زرمیخ

قیمت هر متر مربع زمین

۲٬۴۱۱٬۵۷۵ تومان


قیمت کل

۷۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۳۱۱ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

قولنامه


موقعیت قرارگیری

حومه شهر


ویژگی‌ها و امکانات

توضیحات

زمین داخل شهر میباشد ۲۲۱مترسند تک برگ داردو۹۰متر فروش نامه ای میباشد که خریدار هنگام خرید فروش نامه به اسمش میخورد و آدرسش صومعه سرا شهر گوراب زرمیخ خیابان سردار جنگل کوچه شهید موسوی زاده به اسم قاسم پوریزدان

فروش زمین در گوراب زرمیخ خیابان سردار جنگل | فروش مسکونی | زمین | گوراب زرمیخ | پست ملک
فروش زمین در گوراب زرمیخ خیابان سردار جنگل | فروش مسکونی | زمین | گوراب زرمیخ | پست ملک
فروش زمین در گوراب زرمیخ خیابان سردار جنگل | فروش مسکونی | زمین | گوراب زرمیخ | پست ملک
فروش زمین در گوراب زرمیخ خیابان سردار جنگل | فروش مسکونی | زمین | گوراب زرمیخ | پست ملک
فروش زمین در گوراب زرمیخ خیابان سردار جنگل | فروش مسکونی | زمین | گوراب زرمیخ | پست ملک
فروش زمین در گوراب زرمیخ خیابان سردار جنگل | فروش مسکونی | زمین | گوراب زرمیخ | پست ملک
فروش زمین در گوراب زرمیخ خیابان سردار جنگل | فروش مسکونی | زمین | گوراب زرمیخ | پست ملک
فروش زمین در گوراب زرمیخ خیابان سردار جنگل | فروش مسکونی | زمین | گوراب زرمیخ | پست ملک
فروش زمین در گوراب زرمیخ خیابان سردار جنگل | فروش مسکونی | زمین | گوراب زرمیخ | پست ملک
فروش زمین در گوراب زرمیخ خیابان سردار جنگل | فروش مسکونی | زمین | گوراب زرمیخ | پست ملک
فروش زمین در گوراب زرمیخ خیابان سردار جنگل | فروش مسکونی | زمین | گوراب زرمیخ | پست ملک
فروش زمین در گوراب زرمیخ خیابان سردار جنگل | فروش مسکونی | زمین | گوراب زرمیخ | پست ملک
فروش زمین در گوراب زرمیخ خیابان سردار جنگل | فروش مسکونی | زمین | گوراب زرمیخ | پست ملک
فروش زمین در گوراب زرمیخ خیابان سردار جنگل | فروش مسکونی | زمین | گوراب زرمیخ | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن