پست ملک

۹۰۰ متر زمین فروشی، روستای کلاسنگیان گرگان

قبل از ۴هفته در گرگان | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه گرگان

قیمت هر متر مربع زمین

۶۰۰٬۰۰۰ تومان


قیمت کل

۵۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۹۰۰ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

قولنامه


موقعیت قرارگیری

داخل روستا


ویژگی‌ها و امکانات

توضیحات

۶۰۰ متر،در صورت تمایل خریدار تا ۱۸۰۰ متر قابل فروش می باشد تخفیف پای معامله آدرس روستای کلاسنگیان لطفا فقط خریدار واقعی زنگ بزنه

۹۰۰ متر زمین فروشی روستای کلاسنگیان گرگان | فروش مسکونی | زمین | گرگان | پست ملک
۹۰۰ متر زمین فروشی روستای کلاسنگیان گرگان | فروش مسکونی | زمین | گرگان | پست ملک
۹۰۰ متر زمین فروشی روستای کلاسنگیان گرگان | فروش مسکونی | زمین | گرگان | پست ملک
۹۰۰ متر زمین فروشی روستای کلاسنگیان گرگان | فروش مسکونی | زمین | گرگان | پست ملک
۹۰۰ متر زمین فروشی روستای کلاسنگیان گرگان | فروش مسکونی | زمین | گرگان | پست ملک
۹۰۰ متر زمین فروشی روستای کلاسنگیان گرگان | فروش مسکونی | زمین | گرگان | پست ملک
۹۰۰ متر زمین فروشی روستای کلاسنگیان گرگان | فروش مسکونی | زمین | گرگان | پست ملک
۹۰۰ متر زمین فروشی روستای کلاسنگیان گرگان | فروش مسکونی | زمین | گرگان | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن