پست ملک

فروش زمین در جاده سد سنگر

قبل از ۴هفته در سنگر | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه سنگر

قیمت هر متر مربع زمین

۲٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان


قیمت کل

۸۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۴۲۰ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

قولنامه


موقعیت قرارگیری

حومه شهر


ویژگی‌ها و امکانات

توضیحات

به خریدار واقعی تخفیف داده میشود

فروش زمین در جاده سد سنگر | فروش مسکونی | زمین | سنگر | پست ملک
فروش زمین در جاده سد سنگر | فروش مسکونی | زمین | سنگر | پست ملک
فروش زمین در جاده سد سنگر | فروش مسکونی | زمین | سنگر | پست ملک
فروش زمین در جاده سد سنگر | فروش مسکونی | زمین | سنگر | پست ملک
فروش زمین در جاده سد سنگر | فروش مسکونی | زمین | سنگر | پست ملک
فروش زمین در جاده سد سنگر | فروش مسکونی | زمین | سنگر | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن