پست ملک

زمین مسکونی با پروانه در خشکبیجار، چپرپرد زمان

قبل از ۴هفته در خشکبیجار، چپرپرد زمان | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه خشکبیجار
زمین‌های ثبت شده در نقشه چپرپرد زمان

قیمت هر متر مربع زمین

۵٬۰۴۵٬۸۷۱ تومان


قیمت کل

۱٬۶۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۳۲۷ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

قولنامه


موقعیت قرارگیری

نزدیک ساحل دریا


ویژگی‌ها و امکانات

پروانه ساخت


انشعاب برق


انشعاب گاز


انشعاب آب


توضیحات

۳۲۷مترمربع زمین ،طرح هادی مسکونی با ۱۷۰مترمربع پروانه ساخت ویوو ابدی جنگل فاصله از دریا پیاده ۵دقیقه چپرپرد زمان دارای انباری و سرویس بهداشتی انشعابات پای کار خوش قواره و تمیز... کوچه ویلاسازی شده امن و ساکت دور دیوار... سطح حیاط خاکریزی شده هم سطح جاده از دیوار این ملک به بعد همیشه منابع طبیعی خواهد بود و ویووی بکری داره.

زمین مسکونی با پروانه در خشکبیجار چپرپرد زمان | فروش مسکونی | زمین | خشکبیجار | چپرپرد زمان | پست ملک
زمین مسکونی با پروانه در خشکبیجار چپرپرد زمان | فروش مسکونی | زمین | خشکبیجار | چپرپرد زمان | پست ملک
زمین مسکونی با پروانه در خشکبیجار چپرپرد زمان | فروش مسکونی | زمین | خشکبیجار | چپرپرد زمان | پست ملک
زمین مسکونی با پروانه در خشکبیجار چپرپرد زمان | فروش مسکونی | زمین | خشکبیجار | چپرپرد زمان | پست ملک
زمین مسکونی با پروانه در خشکبیجار چپرپرد زمان | فروش مسکونی | زمین | خشکبیجار | چپرپرد زمان | پست ملک
زمین مسکونی با پروانه در خشکبیجار چپرپرد زمان | فروش مسکونی | زمین | خشکبیجار | چپرپرد زمان | پست ملک
زمین مسکونی با پروانه در خشکبیجار چپرپرد زمان | فروش مسکونی | زمین | خشکبیجار | چپرپرد زمان | پست ملک
زمین مسکونی با پروانه در خشکبیجار چپرپرد زمان | فروش مسکونی | زمین | خشکبیجار | چپرپرد زمان | پست ملک
زمین مسکونی با پروانه در خشکبیجار چپرپرد زمان | فروش مسکونی | زمین | خشکبیجار | چپرپرد زمان | پست ملک
زمین مسکونی با پروانه در خشکبیجار چپرپرد زمان | فروش مسکونی | زمین | خشکبیجار | چپرپرد زمان | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن