پست ملک

فروش ۱۷۰ متر زمین ، بابل خلیل کلا زرگرمحله

قبل از ۴هفته در بابل، زرگرمحله | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه بابل
زمین‌های ثبت شده در نقشه زرگرمحله

قیمت هر متر مربع زمین

۵٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان


قیمت کل

۹۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۱۷۰ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

قولنامه


موقعیت قرارگیری

حومه شهر


ویژگی‌ها و امکانات

انشعاب برق


انشعاب گاز


انشعاب آب


توضیحات

فروش نقدی بوده،فاصله با اتوبان بابل به آمل، زمین دو نبش بوده و عقب نشینی انجام شده

فروش ۱۷۰ متر زمین بابل خلیل کلا زرگرمحله | فروش مسکونی | زمین | بابل | زرگرمحله | پست ملک
فروش ۱۷۰ متر زمین بابل خلیل کلا زرگرمحله | فروش مسکونی | زمین | بابل | زرگرمحله | پست ملک
فروش ۱۷۰ متر زمین بابل خلیل کلا زرگرمحله | فروش مسکونی | زمین | بابل | زرگرمحله | پست ملک
فروش ۱۷۰ متر زمین بابل خلیل کلا زرگرمحله | فروش مسکونی | زمین | بابل | زرگرمحله | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن