پست ملک

زمین کشاورزی بر جاده اصلی در سراوان سنگر رشت

قبل از ۴هفته در سنگر | فروش صنعتی،‌ کشاورزی و تجاری
صنعتی،‌ کشاورزی و تجاری‌های ثبت شده در نقشه سنگر

قیمت هر متر مربع

۱٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان


قیمت کل

۲٬۲۸۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


متراژ

۱۷۶۱ متر


کاربرد

کشاورزی


روش پرداخت

فقط نقدی


معاوضه با املاک دیگر

معاوضه نمی‌شود


نوع سند ملک

سایر


ویژگی‌ها و امکانات

جاده آسفالت


توضیحات

کد ۱ زمین کشاورزی بر جاده آسفالت اصلی حریم در رفته دو طرف مسکونی در روستای توریستی سراوان بخش سنگر رشت سند نسق به خریدار واقعی پای معامله تخفیف خوبی داده می شود

زمین کشاورزی بر جاده اصلی در سراوان سنگر رشت | فروش اداریتجاریصنعتی و کشاورزی | صنعتی کشاورزی و تجاری | سنگر | پست ملک
زمین کشاورزی بر جاده اصلی در سراوان سنگر رشت | فروش اداریتجاریصنعتی و کشاورزی | صنعتی کشاورزی و تجاری | سنگر | پست ملک
زمین کشاورزی بر جاده اصلی در سراوان سنگر رشت | فروش اداریتجاریصنعتی و کشاورزی | صنعتی کشاورزی و تجاری | سنگر | پست ملک
زمین کشاورزی بر جاده اصلی در سراوان سنگر رشت | فروش اداریتجاریصنعتی و کشاورزی | صنعتی کشاورزی و تجاری | سنگر | پست ملک
زمین کشاورزی بر جاده اصلی در سراوان سنگر رشت | فروش اداریتجاریصنعتی و کشاورزی | صنعتی کشاورزی و تجاری | سنگر | پست ملک
زمین کشاورزی بر جاده اصلی در سراوان سنگر رشت | فروش اداریتجاریصنعتی و کشاورزی | صنعتی کشاورزی و تجاری | سنگر | پست ملک
زمین کشاورزی بر جاده اصلی در سراوان سنگر رشت | فروش اداریتجاریصنعتی و کشاورزی | صنعتی کشاورزی و تجاری | سنگر | پست ملک
زمین کشاورزی بر جاده اصلی در سراوان سنگر رشت | فروش اداریتجاریصنعتی و کشاورزی | صنعتی کشاورزی و تجاری | سنگر | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن