پست ملک

فروش زمین ۴۷۵ متری در امیر مازندرانی بابلسر

قبل از ۴هفته در بابلسر، امیر مازندرانی | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه بابلسر
زمین‌های ثبت شده در نقشه امیر مازندرانی

قیمت هر متر مربع زمین

۱۲٬۶۳۱٬۰۰۰ تومان


قیمت کل

۵٬۹۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۴۷۵ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

منگوله دار


موقعیت قرارگیری

داخل شهر


ویژگی‌ها و امکانات

توضیحات

منطقه آرام وکاملا مسکونی فاصله بادریا پنج دقیقه بر بیست وپنج متر

فروش زمین ۴۷۵ متری در امیر مازندرانی بابلسر | فروش مسکونی | زمین | بابلسر | امیر مازندرانی | پست ملک
فروش زمین ۴۷۵ متری در امیر مازندرانی بابلسر | فروش مسکونی | زمین | بابلسر | امیر مازندرانی | پست ملک
فروش زمین ۴۷۵ متری در امیر مازندرانی بابلسر | فروش مسکونی | زمین | بابلسر | امیر مازندرانی | پست ملک
فروش زمین ۴۷۵ متری در امیر مازندرانی بابلسر | فروش مسکونی | زمین | بابلسر | امیر مازندرانی | پست ملک
فروش زمین ۴۷۵ متری در امیر مازندرانی بابلسر | فروش مسکونی | زمین | بابلسر | امیر مازندرانی | پست ملک
فروش زمین ۴۷۵ متری در امیر مازندرانی بابلسر | فروش مسکونی | زمین | بابلسر | امیر مازندرانی | پست ملک
فروش زمین ۴۷۵ متری در امیر مازندرانی بابلسر | فروش مسکونی | زمین | بابلسر | امیر مازندرانی | پست ملک
فروش زمین ۴۷۵ متری در امیر مازندرانی بابلسر | فروش مسکونی | زمین | بابلسر | امیر مازندرانی | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن