پست ملک

زمین آستانه اشرفیه میدان امام رضا پشت آتشنشانی

قبل از ۴هفته در آستانه اشرفیه | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه آستانه اشرفیه

قیمت هر متر مربع زمین

۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


قیمت کل

۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۲۵۰ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

قولنامه


موقعیت قرارگیری

حومه شهر


ویژگی‌ها و امکانات

توضیحات

پشت آتشنشانی جدید

زمین آستانه اشرفیه میدان امام رضا پشت آتشنشانی | فروش مسکونی | زمین | آستانه اشرفیه | پست ملک
زمین آستانه اشرفیه میدان امام رضا پشت آتشنشانی | فروش مسکونی | زمین | آستانه اشرفیه | پست ملک
زمین آستانه اشرفیه میدان امام رضا پشت آتشنشانی | فروش مسکونی | زمین | آستانه اشرفیه | پست ملک
زمین آستانه اشرفیه میدان امام رضا پشت آتشنشانی | فروش مسکونی | زمین | آستانه اشرفیه | پست ملک
زمین آستانه اشرفیه میدان امام رضا پشت آتشنشانی | فروش مسکونی | زمین | آستانه اشرفیه | پست ملک
زمین آستانه اشرفیه میدان امام رضا پشت آتشنشانی | فروش مسکونی | زمین | آستانه اشرفیه | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن