پست ملک

زمین مسکونی واقع در رشت روبروی دخانیات

قبل از ۴هفته در رشت، دخانیات | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه رشت
زمین‌های ثبت شده در نقشه دخانیات

قیمت هر متر مربع زمین

۳٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان


قیمت کل

۶۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۱۶۱ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

قولنامه


موقعیت قرارگیری

حومه شهر


ویژگی‌ها و امکانات

انشعاب برق


انشعاب گاز


جاده آسفالت


انشعاب آب


توضیحات

۱۶۱مترمربع زمین مسکونی واقع در رشت روبروی دخانیات منطقه ۴ شهرداری تمام انشعابات برزمین میباشد منطقه مسکونی بوده وزمین مابین دوخانه مسکونی قراردارد زمین دورتادور دیوارچینی شده به همراه حفاظ اهنی ودارای درب بزرگ نیز میباشد ودارای نسق وکدپستی ونقشه میباشد وقابل ساخت دوطبقه روی پیلوت است کوچه دارای فاضلاب شهری میباشد

زمین مسکونی واقع در رشت روبروی دخانیات | فروش مسکونی | زمین | رشت | دخانیات | پست ملک
زمین مسکونی واقع در رشت روبروی دخانیات | فروش مسکونی | زمین | رشت | دخانیات | پست ملک
زمین مسکونی واقع در رشت روبروی دخانیات | فروش مسکونی | زمین | رشت | دخانیات | پست ملک
زمین مسکونی واقع در رشت روبروی دخانیات | فروش مسکونی | زمین | رشت | دخانیات | پست ملک
زمین مسکونی واقع در رشت روبروی دخانیات | فروش مسکونی | زمین | رشت | دخانیات | پست ملک
زمین مسکونی واقع در رشت روبروی دخانیات | فروش مسکونی | زمین | رشت | دخانیات | پست ملک
زمین مسکونی واقع در رشت روبروی دخانیات | فروش مسکونی | زمین | رشت | دخانیات | پست ملک
زمین مسکونی واقع در رشت روبروی دخانیات | فروش مسکونی | زمین | رشت | دخانیات | پست ملک
زمین مسکونی واقع در رشت روبروی دخانیات | فروش مسکونی | زمین | رشت | دخانیات | پست ملک
زمین مسکونی واقع در رشت روبروی دخانیات | فروش مسکونی | زمین | رشت | دخانیات | پست ملک
زمین مسکونی واقع در رشت روبروی دخانیات | فروش مسکونی | زمین | رشت | دخانیات | پست ملک
زمین مسکونی واقع در رشت روبروی دخانیات | فروش مسکونی | زمین | رشت | دخانیات | پست ملک
زمین مسکونی واقع در رشت روبروی دخانیات | فروش مسکونی | زمین | رشت | دخانیات | پست ملک
زمین مسکونی واقع در رشت روبروی دخانیات | فروش مسکونی | زمین | رشت | دخانیات | پست ملک
زمین مسکونی واقع در رشت روبروی دخانیات | فروش مسکونی | زمین | رشت | دخانیات | پست ملک
زمین مسکونی واقع در رشت روبروی دخانیات | فروش مسکونی | زمین | رشت | دخانیات | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن