پست ملک

فروش ۲۰۶متر زمین مازندران، بابل، میدان امام حسین

قبل از ۴هفته در بابل، میدان امام حسین | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه بابل
زمین‌های ثبت شده در نقشه میدان امام حسین

قیمت هر متر مربع زمین

۹٬۰۰۴٬۸۵۴ تومان


قیمت کل

۱٬۸۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۲۰۶ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

قولنامه


موقعیت قرارگیری

حومه شهر


ویژگی‌ها و امکانات

انشعاب برق


انشعاب گاز


جاده آسفالت


انشعاب آب


توضیحات

منطقه در حال پیشرفت،نزدیک به بازار روز، دسترسی مناسب به کلیه امکانات شهری، چهار طرف حصار کشی شده و دارای یک اتاقک نیمه ساز

فروش ۲۰۶متر زمین مازندران بابل میدان امام حسین | فروش مسکونی | زمین | بابل | میدان امام حسین | پست ملک
فروش ۲۰۶متر زمین مازندران بابل میدان امام حسین | فروش مسکونی | زمین | بابل | میدان امام حسین | پست ملک
فروش ۲۰۶متر زمین مازندران بابل میدان امام حسین | فروش مسکونی | زمین | بابل | میدان امام حسین | پست ملک
فروش ۲۰۶متر زمین مازندران بابل میدان امام حسین | فروش مسکونی | زمین | بابل | میدان امام حسین | پست ملک
فروش ۲۰۶متر زمین مازندران بابل میدان امام حسین | فروش مسکونی | زمین | بابل | میدان امام حسین | پست ملک
فروش ۲۰۶متر زمین مازندران بابل میدان امام حسین | فروش مسکونی | زمین | بابل | میدان امام حسین | پست ملک
فروش ۲۰۶متر زمین مازندران بابل میدان امام حسین | فروش مسکونی | زمین | بابل | میدان امام حسین | پست ملک
فروش ۲۰۶متر زمین مازندران بابل میدان امام حسین | فروش مسکونی | زمین | بابل | میدان امام حسین | پست ملک
فروش ۲۰۶متر زمین مازندران بابل میدان امام حسین | فروش مسکونی | زمین | بابل | میدان امام حسین | پست ملک
فروش ۲۰۶متر زمین مازندران بابل میدان امام حسین | فروش مسکونی | زمین | بابل | میدان امام حسین | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن