پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در الیت کلاردشت

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در الیت کلاردشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در الیت کلاردشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در الیت کلاردشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در الیت در شهریور ۱۴۰۱۳.۵ میلیون تومانضعیف