پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در ارکیده کلاردشت

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در ارکیده کلاردشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در ارکیده کلاردشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در ارکیده کلاردشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در ارکیده در دی ۱۴۰۱۱۱.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در ارکیده در بهمن ۱۴۰۱۱۰.۶ میلیون تومانضعیف