پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در آزارستانکی لاهیجان

استان گیلان

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در آزارستانکی لاهیجان

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در آزارستانکی لاهیجان

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در آزارستانکی لاهیجان در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در آزارستانکی در شهریور ۱۴۰۲۵.۸ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در آزارستانکی در اسفند ۱۴۰۲۳.۰ میلیون تومانضعیف