پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در مناطق مختلف لاهیجان

استان گیلان

متوسط قیمت زمین در محدوده‌های مختلف لاهیجان بر روی نقشه

قیمت‌ها با پنج رنگ مختلف از رنگ سبز (ارزانترین) تا رنگ قرمز (گرانترین) بر روی نقشه لاهیجان مشخص شده‌اند.

تحلیل نموداری قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در لاهیجان

تحلیل حداکثر و حداقل قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در لاهیجان

گرانترین قیمت ثبت شده زمین در لاهیجان:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۳۶.۰۰ میلیون تومان
  • محدوده: بلوار امام رضا
  • زمان ثبت: آذر ۱۴۰۲

ارزانترین قیمت ثبت شده زمین در لاهیجان:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۱.۵۰ میلیون تومان
  • محدوده: روستای لفمجان
  • زمان ثبت: آذر ۱۴۰۲

آنالیز میانگین قیمت زمین در مناطق مختلف لاهیجان

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در مناطق مختلف لاهیجان در ماه‌های مختلف
محدودهمیانگین قیمت میلیون تومان
میانگین قیمت زمین در شکاکم۲.۷
میانگین قیمت زمین در حاجی آباد۲.۷
میانگین قیمت زمین در روستای لفمجان۵.۳
میانگین قیمت زمین در بوجایه۵.۴
میانگین قیمت زمین در رودبنه۵.۴
میانگین قیمت زمین در آزارستانکی۵.۸
میانگین قیمت زمین در خالوباغ۶.۰
میانگین قیمت زمین در جاده لاهیجان۶.۱
میانگین قیمت زمین در نخجیرکلایه۶.۹
میانگین قیمت زمین در لیالستان۹.۱
میانگین قیمت زمین در بلوار دیلمان۹.۳
میانگین قیمت زمین در زاکله بر۱۲.۰
میانگین قیمت زمین در خیابان شقایق۱۲.۸
میانگین قیمت زمین در سوستان۱۳.۵
میانگین قیمت زمین در سردارجنگل۱۶.۸
میانگین قیمت زمین در بلوار امام رضا۳۶.۰