پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در جاده لاهیجان لاهیجان

استان گیلان

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در جاده لاهیجان لاهیجان

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در جاده لاهیجان لاهیجان

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در جاده لاهیجان لاهیجان در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در جاده لاهیجان در مهر ۱۴۰۲۳.۳ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در جاده لاهیجان در دی ۱۴۰۲۸.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در جاده لاهیجان در بهمن ۱۴۰۲۶.۹ میلیون تومانضعیف