پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در نخجیرکلایه لاهیجان

استان گیلان

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در نخجیرکلایه لاهیجان

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در نخجیرکلایه لاهیجان

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در نخجیرکلایه لاهیجان در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در نخجیرکلایه در شهریور ۱۴۰۱۶.۹ میلیون تومانضعیف