پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در زاکله بر لاهیجان

استان گیلان

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در زاکله بر لاهیجان

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در زاکله بر لاهیجان

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در زاکله بر لاهیجان در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در زاکله بر در آذر ۱۴۰۲۱۲.۰ میلیون تومانضعیف