پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در خالوباغ لاهیجان

استان گیلان

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در خالوباغ لاهیجان

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در خالوباغ لاهیجان

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در خالوباغ لاهیجان در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در خالوباغ در دی ۱۴۰۲۶.۰ میلیون تومانضعیف