پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در شکاکم لاهیجان

استان گیلان

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در شکاکم لاهیجان

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در شکاکم لاهیجان

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در شکاکم لاهیجان در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در شکاکم در شهریور ۱۴۰۱۳.۵ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در شکاکم در مهر ۱۴۰۱۱.۸ میلیون تومانضعیف