پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در رودبنه لاهیجان

استان گیلان

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در رودبنه لاهیجان

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در رودبنه لاهیجان

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در رودبنه لاهیجان در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در رودبنه در آذر ۱۴۰۲۳.۲ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در رودبنه در دی ۱۴۰۲۸.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در رودبنه در بهمن ۱۴۰۲۵.۰ میلیون تومانضعیف