پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در سردارجنگل لاهیجان

استان گیلان

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در سردارجنگل لاهیجان

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در سردارجنگل لاهیجان

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در سردارجنگل لاهیجان در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در سردارجنگل در آذر ۱۴۰۲۱۹.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در سردارجنگل در دی ۱۴۰۲۱۴.۵ میلیون تومانضعیف