پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در بلوار امام رضا لاهیجان

استان گیلان

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در بلوار امام رضا لاهیجان

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در بلوار امام رضا لاهیجان

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در بلوار امام رضا لاهیجان در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در بلوار امام رضا در آذر ۱۴۰۲۳۶.۰ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در بلوار امام رضا در اسفند ۱۴۰۲۱۷.۰ میلیون تومانضعیف