پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در حاجی آباد لاهیجان

استان گیلان

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در حاجی آباد لاهیجان

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در حاجی آباد لاهیجان

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در حاجی آباد لاهیجان در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در حاجی آباد در مهر ۱۴۰۲۲.۷ میلیون تومانضعیف