پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در قصاب محله لاهیجان

استان گیلان

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در قصاب محله لاهیجان

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در قصاب محله لاهیجان

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در قصاب محله لاهیجان در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری