پست ملک
cart payment imageتماس با ما

تحلیل قیمت زمین در کمربندی نوشهر چالوس نوشهر

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در کمربندی نوشهر چالوس نوشهر

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در کمربندی نوشهر چالوس نوشهر

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در کمربندی نوشهر چالوس نوشهر در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در کمربندی نوشهر چالوس در آذر ۱۴۰۱۶.۷ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در کمربندی نوشهر چالوس در بهمن ۱۴۰۱۹.۴ میلیون تومانضعیف