پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در مناطق مختلف نوشهر

استان مازندران

متوسط قیمت زمین در محدوده‌های مختلف نوشهر بر روی نقشه

قیمت‌ها با پنج رنگ مختلف از رنگ سبز (ارزانترین) تا رنگ قرمز (گرانترین) بر روی نقشه نوشهر مشخص شده‌اند.

تحلیل نموداری قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در نوشهر

تحلیل حداکثر و حداقل قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در نوشهر

گرانترین قیمت ثبت شده زمین در نوشهر:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۴۵.۰۰ میلیون تومان
  • محدوده: چلک
  • زمان ثبت: آبان ۱۴۰۲

ارزانترین قیمت ثبت شده زمین در نوشهر:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۱.۵۰ میلیون تومان
  • محدوده: کجور
  • زمان ثبت: شهریور ۱۴۰۲

آنالیز میانگین قیمت زمین در مناطق مختلف نوشهر

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در مناطق مختلف نوشهر در ماه‌های مختلف
محدودهمیانگین قیمت میلیون تومان
میانگین قیمت زمین در کجور۳.۴
میانگین قیمت زمین در پول۴.۶
میانگین قیمت زمین در کندلوس۶.۸
میانگین قیمت زمین در سنگسرا۶.۸
میانگین قیمت زمین در انارور (اندرور)۷.۵
میانگین قیمت زمین در کمربندی نوشهر چالوس۸.۱
میانگین قیمت زمین در دزدک۱۱.۱
میانگین قیمت زمین در تازه آباد۱۳.۳
میانگین قیمت زمین در شوفسکاج۱۴.۲
میانگین قیمت زمین در کرکرودسر۱۵.۳
میانگین قیمت زمین در بهارستان جنوبی۱۵.۶
میانگین قیمت زمین در ونوش۱۶.۵
میانگین قیمت زمین در بندپی۲۰.۰
میانگین قیمت زمین در چلک۲۲.۱