پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در توساسان رامسر

استان مازندران

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در توساسان رامسر

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در توساسان رامسر

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در توساسان رامسر در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در توساسان در آذر ۱۴۰۲۲۳.۳ میلیون تومانضعیف