پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در کفترود رشت

استان گیلان

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در کفترود رشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در کفترود رشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در کفترود رشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در کفترود در دی ۱۴۰۲۱۰.۰ میلیون تومانضعیف