پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در مناطق مختلف رشت

استان گیلان

متوسط قیمت زمین در محدوده‌های مختلف رشت بر روی نقشه

قیمت‌ها با پنج رنگ مختلف از رنگ سبز (ارزانترین) تا رنگ قرمز (گرانترین) بر روی نقشه رشت مشخص شده‌اند.

تحلیل نموداری قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در رشت

تحلیل حداکثر و حداقل قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در رشت

گرانترین قیمت ثبت شده زمین در رشت:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۴۲.۸۶ میلیون تومان
  • محدوده: فخب
  • زمان ثبت: مرداد ۱۴۰۱

ارزانترین قیمت ثبت شده زمین در رشت:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۰.۶۶ میلیون تومان
  • محدوده: میدان امام حسین
  • زمان ثبت: مهر ۱۴۰۱

آنالیز میانگین قیمت زمین در مناطق مختلف رشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در مناطق مختلف رشت در ماه‌های مختلف
محدودهمیانگین قیمت میلیون تومان
میانگین قیمت زمین در بلوار شهید افتخاری۲.۱
میانگین قیمت زمین در کسار (پسیخان)۲.۳
میانگین قیمت زمین در حومه شهر۲.۴
میانگین قیمت زمین در پيربازار۲.۸
میانگین قیمت زمین در سیاه اسطلخ۲.۹
میانگین قیمت زمین در شهرک صبا۲.۹
میانگین قیمت زمین در خیابان ورزلی۳.۰
میانگین قیمت زمین در بلوار امام علی۳.۱
میانگین قیمت زمین در پیرکلاچای۳.۲
میانگین قیمت زمین در سراوان۳.۳
میانگین قیمت زمین در پاکت سازی۳.۵
میانگین قیمت زمین در میدان امام حسین۳.۶
میانگین قیمت زمین در شفت۳.۷
میانگین قیمت زمین در جاده رشت به فومن۳.۹
میانگین قیمت زمین در چهارراه میکائیل۴.۰
میانگین قیمت زمین در هلال احمر۴.۰
میانگین قیمت زمین در دخانیات۴.۶
میانگین قیمت زمین در جاده سنگر۴.۹
میانگین قیمت زمین در پل جانبازان۴.۹
میانگین قیمت زمین در کاشفی (بلوار مدرس)۵.۰
میانگین قیمت زمین در لاکانشهر۵.۱
میانگین قیمت زمین در بالا کویخ۵.۵
میانگین قیمت زمین در بلوار لاکان۵.۶
میانگین قیمت زمین در بلوار مدرس۶.۲
میانگین قیمت زمین در بلوار خرمشهر۷.۸
میانگین قیمت زمین در طالشان۸.۴
میانگین قیمت زمین در امام زاده هاشم۹.۶
میانگین قیمت زمین در فلکه گاز۱۱.۸
میانگین قیمت زمین در پستک۱۲.۰
میانگین قیمت زمین در تخته پل۱۲.۵
میانگین قیمت زمین در جاده انزلی۱۳.۶
میانگین قیمت زمین در فخب۲۰.۵