پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در مناطق مختلف رشت

استان گیلان

متوسط قیمت زمین در محدوده‌های مختلف رشت بر روی نقشه

قیمت‌ها با پنج رنگ مختلف از رنگ سبز (ارزانترین) تا رنگ قرمز (گرانترین) بر روی نقشه رشت مشخص شده‌اند.

تحلیل نموداری قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در رشت

تحلیل حداکثر و حداقل قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در رشت

گرانترین قیمت ثبت شده زمین در رشت:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۲۶۰.۰۰ میلیون تومان
  • محدوده: گلسار
  • زمان ثبت: دی ۱۴۰۲

ارزانترین قیمت ثبت شده زمین در رشت:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۰.۰۱ میلیون تومان
  • محدوده: بلوار لاکان
  • زمان ثبت: دی ۱۴۰۲

آنالیز میانگین قیمت زمین در مناطق مختلف رشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در مناطق مختلف رشت در ماه‌های مختلف
محدودهمیانگین قیمت میلیون تومان
میانگین قیمت زمین در دوچه پای بست۰.۸
میانگین قیمت زمین در آقا سید شریف۱.۳
میانگین قیمت زمین در بلوار شهید افتخاری۲.۱
میانگین قیمت زمین در انصاری۲.۵
میانگین قیمت زمین در شهرک صبا۲.۹
میانگین قیمت زمین در خیابان ورزلی۳.۰
میانگین قیمت زمین در بلوار امام علی۳.۲
میانگین قیمت زمین در یخسازی۳.۳
میانگین قیمت زمین در پيربازار۳.۳
میانگین قیمت زمین در سیاه اسطلخ۳.۴
میانگین قیمت زمین در پاکت سازی۳.۴
میانگین قیمت زمین در حومه شهر۳.۶
میانگین قیمت زمین در کسار (پسیخان)۳.۸
میانگین قیمت زمین در شفت۳.۹
میانگین قیمت زمین در جاده رشت به فومن۳.۹
میانگین قیمت زمین در پسیخان۴.۰
میانگین قیمت زمین در شیون فومنی۴.۰
میانگین قیمت زمین در بلوار شهید چمران۴.۰
میانگین قیمت زمین در چهارراه میکائیل۴.۰
میانگین قیمت زمین در شهرک پارس شهاب۴.۰
میانگین قیمت زمین در معلولین۴.۱
میانگین قیمت زمین در جاده سنگر۴.۲
میانگین قیمت زمین در دخانیات۴.۲
میانگین قیمت زمین در بلوار لاکان۴.۵
میانگین قیمت زمین در پیرکلاچای۴.۶
میانگین قیمت زمین در چماچا۴.۹
میانگین قیمت زمین در بالا کویخ۴.۹
میانگین قیمت زمین در پل جانبازان۴.۹
میانگین قیمت زمین در کاشفی (بلوار مدرس)۵.۰
میانگین قیمت زمین در لاکانشهر۵.۱
میانگین قیمت زمین در جاده جعفرآباد۵.۱
میانگین قیمت زمین در خیابان باقرالعلوم ۲۵.۵
میانگین قیمت زمین در سراوان۵.۷
میانگین قیمت زمین در ویشکاسوقه۶.۰
میانگین قیمت زمین در بلوار مدرس۶.۲
میانگین قیمت زمین در تخته پل۶.۴
میانگین قیمت زمین در بلوار خرمشهر۶.۸
میانگین قیمت زمین در جاده جیرده۸.۰
میانگین قیمت زمین در هلال احمر۸.۴
میانگین قیمت زمین در میدان امام حسین۸.۵
میانگین قیمت زمین در امام زاده هاشم۹.۱
میانگین قیمت زمین در فلکه گاز۹.۸
میانگین قیمت زمین در کفترود۱۰.۰
میانگین قیمت زمین در طالشان۱۰.۷
میانگین قیمت زمین در جاده انزلی۱۱.۳
میانگین قیمت زمین در پستک۱۲.۰
میانگین قیمت زمین در فخب۲۰.۵
میانگین قیمت زمین در بلوار گیلان۸۶.۵
میانگین قیمت زمین در گلسار۱۳۱.۵