پست ملک
cart payment imageتماس با ما

تحلیل قیمت زمین در پیرکلاچای رشت

استان گیلان

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در پیرکلاچای رشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در پیرکلاچای رشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در پیرکلاچای رشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در پیرکلاچای در شهریور ۱۴۰۱۲.۵ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در پیرکلاچای در مهر ۱۴۰۱۳.۲ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در پیرکلاچای در آبان ۱۴۰۱۳.۶ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در پیرکلاچای در آذر ۱۴۰۱۳.۶ میلیون تومانضعیف