پست ملک
cart payment imageتماس با ما

تحلیل قیمت زمین در کاشفی (بلوار مدرس) رشت

استان گیلان

تحلیل نموداری قیمت بر اساس جامعه آماری در کاشفی (بلوار مدرس) رشت

تحلیل مقایسه‌ای میانگین قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در کاشفی (بلوار مدرس) رشت

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در کاشفی (بلوار مدرس) رشت در ماه‌های مختلف
ماه و سالمیانگین قیمتدقت جامعه آماری
قیمت زمین در کاشفی (بلوار مدرس) در آبان ۱۴۰۱۶.۱ میلیون تومانضعیف
قیمت زمین در کاشفی (بلوار مدرس) در آذر ۱۴۰۱۴.۰ میلیون تومانضعیف