پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در مناطق مختلف رودسر

استان گیلان

متوسط قیمت زمین در محدوده‌های مختلف رودسر بر روی نقشه

قیمت‌ها با پنج رنگ مختلف از رنگ سبز (ارزانترین) تا رنگ قرمز (گرانترین) بر روی نقشه رودسر مشخص شده‌اند.

تحلیل نموداری قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در رودسر

تحلیل حداکثر و حداقل قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در رودسر

گرانترین قیمت ثبت شده زمین در رودسر:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۱۰.۰۰ میلیون تومان
  • محدوده: حسن سرا
  • زمان ثبت: دی ۱۴۰۲

ارزانترین قیمت ثبت شده زمین در رودسر:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۰.۲۵ میلیون تومان
  • محدوده: رحیم‌آباد
  • زمان ثبت: آذر ۱۴۰۲

آنالیز میانگین قیمت زمین در مناطق مختلف رودسر

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در مناطق مختلف رودسر در ماه‌های مختلف
محدودهمیانگین قیمت میلیون تومان
میانگین قیمت زمین در رحیم‌آباد۲.۱
میانگین قیمت زمین در احمدآباد۳.۷
میانگین قیمت زمین در کلکاسرا۳.۹
میانگین قیمت زمین در کرجه پشت۴.۳
میانگین قیمت زمین در رضامحله۵.۰
میانگین قیمت زمین در شهدا۵.۰
میانگین قیمت زمین در حسن سرا۷.۸