پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در مناطق مختلف کرج

استان البرز

متوسط قیمت زمین در محدوده‌های مختلف کرج بر روی نقشه

قیمت‌ها با پنج رنگ مختلف از رنگ سبز (ارزانترین) تا رنگ قرمز (گرانترین) بر روی نقشه کرج مشخص شده‌اند.

تحلیل نموداری قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در کرج

تحلیل حداکثر و حداقل قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در کرج

گرانترین قیمت ثبت شده زمین در کرج:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۲۱.۸۰ میلیون تومان
  • محدوده: مهرویلا
  • زمان ثبت: فروردین ۱۴۰۲

ارزانترین قیمت ثبت شده زمین در کرج:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۰.۵۰ میلیون تومان
  • محدوده: مهرویلا
  • زمان ثبت: آبان ۱۴۰۲

آنالیز میانگین قیمت زمین در مناطق مختلف کرج

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در مناطق مختلف کرج در ماه‌های مختلف
محدودهمیانگین قیمت میلیون تومان
میانگین قیمت زمین در ماهدشت۲.۶
میانگین قیمت زمین در هشتگرد۳.۶
میانگین قیمت زمین در ملک‌آباد۳.۶
میانگین قیمت زمین در شهریار۴.۷
میانگین قیمت زمین در کمال‌شهر۶.۵
میانگین قیمت زمین در شهر جدید هشتگرد۷.۷
میانگین قیمت زمین در ملارد۱۱.۰
میانگین قیمت زمین در مهرویلا۱۱.۲
میانگین قیمت زمین در گلشهر۱۵.۰