پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در مناطق مختلف تنکابن

استان مازندران

متوسط قیمت زمین در محدوده‌های مختلف تنکابن بر روی نقشه

قیمت‌ها با پنج رنگ مختلف از رنگ سبز (ارزانترین) تا رنگ قرمز (گرانترین) بر روی نقشه تنکابن مشخص شده‌اند.

تحلیل نموداری قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در تنکابن

تحلیل حداکثر و حداقل قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در تنکابن

گرانترین قیمت ثبت شده زمین در تنکابن:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۳۵.۰۰ میلیون تومان
  • محدوده: بالاشیرود
  • زمان ثبت: اسفند ۱۴۰۲

ارزانترین قیمت ثبت شده زمین در تنکابن:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۴.۰۰ میلیون تومان
  • محدوده: چالکش
  • زمان ثبت: فروردین ۱۴۰۳

آنالیز میانگین قیمت زمین در مناطق مختلف تنکابن

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در مناطق مختلف تنکابن در ماه‌های مختلف
محدودهمیانگین قیمت میلیون تومان
میانگین قیمت زمین در خرم آباد۴.۰
میانگین قیمت زمین در چالکش۴.۰
میانگین قیمت زمین در لشگرک۴.۸
میانگین قیمت زمین در جلیل آباد۵.۲
میانگین قیمت زمین در کارکوه۵.۵
میانگین قیمت زمین در زنگيشاه محله۶.۱
میانگین قیمت زمین در شیرج محله بزرگ۶.۵
میانگین قیمت زمین در ولی آباد۷.۵
میانگین قیمت زمین در جاده دوهزار۸.۳
میانگین قیمت زمین در آبکله سربزرگ۹.۵
میانگین قیمت زمین در جاده نشتارود تنکابن۹.۷
میانگین قیمت زمین در کشاورز۱۰.۳
میانگین قیمت زمین در نعمت آباد۱۱.۹
میانگین قیمت زمین در زوار۱۴.۱
میانگین قیمت زمین در سلیمان آباد۱۵.۵
میانگین قیمت زمین در شهید آباد۱۷.۵
میانگین قیمت زمین در بالاشیرود۲۲.۵