پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در مناطق مختلف کیاشهر

استان گیلان

متوسط قیمت زمین در محدوده‌های مختلف کیاشهر بر روی نقشه

قیمت‌ها با پنج رنگ مختلف از رنگ سبز (ارزانترین) تا رنگ قرمز (گرانترین) بر روی نقشه کیاشهر مشخص شده‌اند.

تحلیل نموداری قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در کیاشهر

تحلیل حداکثر و حداقل قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در کیاشهر

گرانترین قیمت ثبت شده زمین در کیاشهر:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۱۱۱.۱۱ میلیون تومان
  • محدوده: لب دریا
  • زمان ثبت: آذر ۱۴۰۲

ارزانترین قیمت ثبت شده زمین در کیاشهر:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۲.۶۸ میلیون تومان
  • محدوده: حسن کیاده
  • زمان ثبت: بهمن ۱۴۰۱

آنالیز میانگین قیمت زمین در مناطق مختلف کیاشهر

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در مناطق مختلف کیاشهر در ماه‌های مختلف
محدودهمیانگین قیمت میلیون تومان
میانگین قیمت زمین در نقره ده۳.۷
میانگین قیمت زمین در حسن کیاده۴.۲
میانگین قیمت زمین در امیرکیاسر۴.۲
میانگین قیمت زمین در صفرابسته۶.۰
میانگین قیمت زمین در کلانشهر(دهکده ساحلی)۶.۰
میانگین قیمت زمین در لب دریا۴۵.۰