پست ملک
postmelk logo

تحلیل قیمت زمین در مناطق مختلف ساری

استان مازندران

متوسط قیمت زمین در محدوده‌های مختلف ساری بر روی نقشه

قیمت‌ها با پنج رنگ مختلف از رنگ سبز (ارزانترین) تا رنگ قرمز (گرانترین) بر روی نقشه ساری مشخص شده‌اند.

تحلیل نموداری قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در ساری

تحلیل حداکثر و حداقل قیمت زمین بر اساس جامعه آماری در ساری

گرانترین قیمت ثبت شده زمین در ساری:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۸۰.۰۰ میلیون تومان
  • محدوده: جاده پلاژ
  • زمان ثبت: فروردین ۱۴۰۳

ارزانترین قیمت ثبت شده زمین در ساری:

  • قیمت ثبت شده: هر متر مربع زمین ۰.۵۰ میلیون تومان
  • محدوده: جاده کیاسر
  • زمان ثبت: فروردین ۱۴۰۳

آنالیز میانگین قیمت زمین در مناطق مختلف ساری

جدول میانگین قیمت هر متر مربع زمین در مناطق مختلف ساری در ماه‌های مختلف
محدودهمیانگین قیمت میلیون تومان
میانگین قیمت زمین در جاده گوهرباران۱.۱
میانگین قیمت زمین در اسبورز۱.۱
میانگین قیمت زمین در اجارستاق۱.۲
میانگین قیمت زمین در بادله۱.۴
میانگین قیمت زمین در گلورد۱.۷
میانگین قیمت زمین در جاده کیاسر۱.۸
میانگین قیمت زمین در کیاسر۲.۰
میانگین قیمت زمین در ورکی۲.۵
میانگین قیمت زمین در بالادزا۳.۰
میانگین قیمت زمین در جاده نکا۴.۰
میانگین قیمت زمین در کمربندی جنوبی۴.۲
میانگین قیمت زمین در فرح آباد ( جاده دریا )۴.۴
میانگین قیمت زمین در پل تجن۴.۶
میانگین قیمت زمین در پایین دزا۴.۸
میانگین قیمت زمین در کوی اصحاب۵.۱
میانگین قیمت زمین در اوجا محله۵.۱
میانگین قیمت زمین در بلوار کشاورز۵.۱
میانگین قیمت زمین در پهنه کلا۵.۳
میانگین قیمت زمین در دیمطوران۵.۵
میانگین قیمت زمین در شهرک امام حسین۵.۵
میانگین قیمت زمین در تنگلته۵.۹
میانگین قیمت زمین در شرف آباد۶.۱
میانگین قیمت زمین در ماهفروز محله۶.۱
میانگین قیمت زمین در طالقانی دوم۸.۵
میانگین قیمت زمین در جاده قائمشهر۱۰.۵
میانگین قیمت زمین در 22بهمن۱۰.۵
میانگین قیمت زمین در بلوار امام رضا۱۰.۹
میانگین قیمت زمین در بلوار عسکری محمدیان۱۳.۲
میانگین قیمت زمین در فهمیده۲۶.۰
میانگین قیمت زمین در فرهنگ۲۶.۰
میانگین قیمت زمین در جاده پلاژ۴۶.۰